Szukaj    
Nawigacja
Menu główne
· Strona główna
· CKZiU nr 2
· O Nas
· Statut i regulaminy
· Doradca zawodowy
· Szkoła promująca bezpieczeństwo
· Pedagog
· Wolontariat
· Biblioteka
· Programy i akcje zakończone
Rekrutacja
· Oferta 2017/2018
· Zasady rekrutacji
· Kształcenie zawodowe
· Rozszerzenia dla technikum
· Podręczniki
Dla budowlańców
· Erasmus+
· Leonardo da Vinci
· Praktyki w Turyngii
· Wyprawy dydaktyczne
· Modernizacja kształcenia
· Budownictwo to jest to!
· Olimpiada budowlana
Uczniowie
· Samorząd Uczniowski
· Wymiana młodzieży
· Herbaciarnia Naukowa
· Szkoła Dialogu
· Beton
· Nasze wycieczki
· Język angielski
· Wychowanie fizyczne
Po lekcjach
· Rowery
· Theatre Britain
· WOŚP
· Warto przeczytać
Znajdź nas

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
ul. Słowackiego 4
34-100 Wadowice
tel./fax +48 33 823 35 26
     +48 33 873 24 70

Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek
8.30 - 15.00

e-mail: zs1wadowice@wp.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO nr 2
w Wadowicach

Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) w roku 2017. 

1.       Kurs prawo jazdy kat.T – dla 30 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).

Uwaga:

Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r. będą miały ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu 8.12.2017r.

2.       Kurs AutoCAD – dla 45 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).

Termin zakończenia kursu 13.12.2017r.

3.       Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 50 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

4.       Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 40 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

5.       Kurs spawania MAG – dla 50 osób/60 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

6.       Kurs programowania w systemie CNC – dla 30 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).

Termin zakończenia kursu 10.03.2018r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36  w zakładce „Projekt CKZiU”.

Nabór na kursy zawodowe potrwa od dnia 11 września do dnia 17 września 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Projekt CKZiU” lub  w sekretariatach CKZiU nr 2
ul. Zegadłowicza 36 lub ul. Słowackiego 4). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.


Ogłoszenie naboru na kurs – prawo jazdy kategorii B w roku 2017

Ogłaszam nabór uczniów na kurs prawo jazdy kategorii B dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach), który rozpocznie się po 20 sierpnia 2017r. a zakończy się przed 31 grudnia 2017r.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”.
Nabór na kurs prawo jazdy kategorii B potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 19 czerwca 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”. lub  w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408  oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW ZS  nr 1) w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach (od 1.09.2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach)  w czasie trwania naboru.

Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które dnia 30 listopada 2017 r. będą miały ukończone 18 lat i nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu nauczania.

 

                                                Ogłoszenie naboru na staże zawodowe

branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) w roku 2017.

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach (od 1.09.2017r.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach) , który potrwa od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2017r.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”.
Nabór na staż zawodowy potrwa od dnia 13 czerwca do dnia 20 czerwca 2017 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Projekt CKZiU” lub  w sekretariacie ZS nr 2w Wadowicach) . Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie ZS nr 2 w Wadowicach 
lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408  oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW ZS  nr 1) w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach (od 1.09.2017r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach)  w czasie trwania naboru.

Kształcenie zawodowe
TECHNIK BUDOWNICTWA
MURARZ-TYNKARZ
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
BETONIARZ-ZBROJARZ

e-Dziennik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło