Szukaj    
Nawigacja
Menu główne
· Strona główna
· CKZiU nr 2
· O Nas
· Statut i regulaminy
· Doradca zawodowy
· Szkoła promująca bezpieczeństwo
· Pedagog
· Wolontariat
· Biblioteka
· Programy i akcje zakończone
Rekrutacja
· Oferta 2017/2018
· Zasady rekrutacji
· Kształcenie zawodowe
· Rozszerzenia dla technikum
· Podręczniki
Dla budowlańców
· Erasmus+
· Leonardo da Vinci
· Praktyki w Turyngii
· Wyprawy dydaktyczne
· Modernizacja kształcenia
· Budownictwo to jest to!
· Olimpiada budowlana
Uczniowie
· Samorząd Uczniowski
· Wymiana młodzieży
· Herbaciarnia Naukowa
· Szkoła Dialogu
· Beton
· Nasze wycieczki
· Język angielski
· Wychowanie fizyczne
Po lekcjach
· Rowery
· Theatre Britain
· WOŚP
· Warto przeczytać
Znajdź nas

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
ul. Słowackiego 4
34-100 Wadowice
tel./fax +48 33 823 35 26
     +48 33 873 24 70

Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek
8.30 - 15.00

e-mail: zs1wadowice@wp.pl

Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji

Serdecznie zapraszam na drugie piętro, gdzie na stoliku czekają na was Wolne Książki. Można je zabierać, to nic nie kosztuje. 

Jest już wiele takich miejsc, w których spotkacie uwolnione książki: biblioteki, urzędy, szkoły, dworce, poczekalnie.

Masz w domu niepotrzebne książki? Uwolnij je! Każda książka ma swojego czytelnika. Każda książka chce być czytana!

Myślę, że kolorowe czasopisma też pragną być uwolnione.

Nad naszą Strefą wolnej książki czuwam ja, Magdalena Williams

Giełda podręczników 2016

Sposób pierwszy - najprostszy i najlepszy!

Uczniu i absolwencie!

Przynieś książki do szkoły, poczekaj na przerwę i sprzedaj je/wymień samodzielnie, podczas przerwy na terenie szkoły.

Sposób drugi - za pośrednictwem biblioteki. Działa tylko w godzinach pracy biblioteki!

Biblioteka szkolna pośredniczy w sprzedaży podręczników na następujących zasadach:

 1. W giełdzie mogą brać udział uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach.
 2. Można sprzedawać wyłącznie podręczniki zgodne ze Szkolnym wykazem podręczników na rok szkolny 2016/2017.
 3. Cenę podręcznika ustala sprzedający. Dla celów giełdy przyjmuje się, że sprzedający jest właścicielem książki.
 4. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zgłoś się do sprzedającego.
 5. Biblioteka nie gwarantuje sprzedaży. Książka jest twoja i w każdej chwili możesz ją sprzedać "z ręki do ręki", wymienić lub wycofać z giełdy.
 6. Jeżeli sprzedajesz:
 • podpisz podręcznik czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz klasą (ołówkiem!),
 • wypełnij karteczkę z ogłoszeniem,
 • ustal i wpisz cenę w podręczniku i na ogłoszeniu,
 • jeżeli na twoim ogłoszeniu znalazł się napis sprzedane, zgłoś się do bibliotekarza.
7. Jeżeli kupujesz:
 • sprawdź, czy to jest na pewno ten podręcznik, którego potrzebujesz,
 • przygotuj odliczoną kwotę pieniędzy,
 • upewnij się, że cena i jakość książki ci odpowiada, z ewentualnymi reklamacjami będziesz musiał się zgłosić do sprzedającego.

8. Niesprzedane podręczniki należy odebrać najpóźniej do 14 października 2016 roku. Po tym terminie nieodebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto Komitetu Rodzicielskiego, a książki oddane na makulaturę.

9. Udział w giełdzie oznacza zgodę na powyższe zasady.

Giełda trwa od 1 do 23 września 2016 roku.

Podstawa prawna:
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. -art. 22b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

REGULAMIN
bezpiecznej i higienicznej pracy w bibliotece oraz Multimedialnym Centrum Informacji

 1. W pomieszczeniach biblioteki należy zachować ciszę, nie przeszkadzać innym użytkownikom w pracy.
 2. Użytkownicy biblioteki oraz MCI powinni podporządkować się poleceniom nauczyciela
 3. Nie należy wnosić odzieży wierzchniej. Nie wolno, z wyłączeniem przypadków szczególnie uzasadnionych, korzystać z telefonów komórkowych. Z innych urządzeń elektronicznych, będących własnością użytkownika, można korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 4. Nie należy spożywać posiłków.
 5. Nie wolno samodzielnie włączać ani wyłączać żadnych urządzeń elektrycznych.
 6. Sprzęt i urządzenia należy użytkować pod nadzorem nauczyciela, zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją bezpiecznej i higienicznej obsługi i warunkami pracy
 7. Wypadek oraz stan zagrożenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 8. Wypożyczone materiały biblioteczne należy zwrócić w terminie.
 9. Użytkownik korzystający z MCI powinien:
 1. przed przystąpieniem do pracy sprawdzić poprawność działania sprzętu i zgłosić wszelkie nieprawidłowości nauczycielowi;
 2. zapisać w zeszycie stanowiskowym swoje dane,
 3. zachować ład i porządek na stanowisku w czasie pracy oraz po jej zakończeniu.

 4. sprawdzić programem antywirusowym każdy zewnętrzny nośnik pamięci, a także pliki otrzymane jako załączniki do poczty elektronicznej,
 5. zgłosić nauczycielowi pojawienie stron upowszechniających pornografię i przemoc.

10. Użytkownikowi korzystającemu z MCI nie wolno:

 1. instalować jakiegokolwiek oprogramowania,
 2. zmieniać ustawień komputera,
 3. kopiować oprogramowania oraz plików audio i wideo zarówno ze sprzętu należącego do MCI, jak również ze stron internetowych,
 4. usuwać plików i folderów innych niż wytworzone przez danego użytkownika;
 5. korzystać ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc, oceny treści dokonuje każdorazowo nauczyciel,
 6. zapisywać swoich plików w folderach innych niż wskazany przez nauczyciela.
~~dyr. Dorota Szemik
Kształcenie zawodowe
TECHNIK BUDOWNICTWA
MURARZ-TYNKARZ
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
BETONIARZ-ZBROJARZ

e-Dziennik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło